DŘEVOSTAVBY PRO VÁS

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průkaz energetické náročnosti budov (Průkaz ENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy je povinností od 1. 1. 2009 ze zákona zpracovat a připojit k žádosti pro zahájení stavebního řízení.

Průkaz ENB je hodnotící dokument. Posuzuje úroveň energetického hospodářství objektu a na základě toho zatřídí tento dokument objekt na stupnici A až G energetické náročnosti. Obdobný princip zařazení dle energetické náročnosti známe například z domácích spotřebičů. Jednotlivé objekty je možné mezi sebou porovnávat. Průkaz ENB objekt hodnotí z hlediska potřeby všech energií, tedy nejen potřeby energie na vytápění, ale i z hlediska potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalováno), i z hlediska potřeby energie na umělé osvětlení.

Obecně je na mezinárodní úrovni snaha snižovat celkovou energetickou náročnost a emise CO2. Sektor budov se na celkové energetické náročnosti a emisích CO2 podílí nemalým procentem a je kladen důraz na snižování tohoto podílu. Prostředkem k dosažení tohoto cíle jsou požadavky na celkovou energetickou náročnost budovy. Požadavky lze důsledně uplatňovat pouze v případě existence jednotné metodiky posuzování požadavků a jednotné metodiky prezentace výsledné energetické náročnosti budovy. Zde leží přínos průkazu ENB, který tyto požadavky splňuje.

Energetická náročnost objektu je také přímo spojena s provozními náklady, a tak tento průkaz (resp. jím stanovená energetická náročnost objektu) bude hrát i důležitou roli při oceňování budovy na trhu ať už v případě prodeje, koupě nebo pronájmu.

Od 1.1. 2009 je povinnost zpracování tohoto průkazu ENB podle §6a zákona č. 406/2006 Sb. O hospodaření energií téměř pro všechny nové budovy a rekonstruované budovy. Průkaz ENB musí být součástí dokumentace ke stavebnímu řízení (vyhláška 499/2006 Sb.). Podkladem pro vystavení průkazu ENB je projektová dokumentace domu včetně projektu osazení domu na pozemek s vyznačením orientace domu ke světovým stranám, technická zpráva, dokumentace zařízení TZB (vytápění, ohřev TV, VZT, umělé osvětlení).

 

Průkaz ENB je ze zákona povinný:

  • Při výstavbě nových budov
  • Při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2 , které ovlivňují jejich energetickou náročnost
  • Při prodeji nebo pronájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle výše dvou uvedených odrážek

 

Kontakt

DŘEVAS - RK CONSULT, s.r.o.

info@realityconsult.cz

Gorazdova 16,120 00 Praha 2

603 913 066
739 023 333

Vyhledávání

TOPlist

Proč vlastně dřevo?

"Dřevo je ideální materiál - zaživa se stará o naše zdravé životní prostředí, mrtvé nám věrně slouží na stavbách a když ho nepotřebujeme, tak se beze zbytku ztratí - dokonalá bezodpadová technologie" (Ing. Pavel Kubů)

Stavby ze dřeva mají minimálně tak dlouhou tradici jako stavby z ostatních stavebích materiálů. O jejich oblíbenosti a tradici svědčí, že v jejich moderní podobě bydlí stovky milionů lidí v průmyslově nejvyspělejších státech světa - v zemích Severní Ameriky, Skandinávie, západní Evropy i Japonska. Moderní dřevostavby jsou zde užívány jako plnohodnotný a konkurenceschopný systém nejen pro nejrozšířenější stavbu - rodinný dům, ale i pro další typologické druhy: bytové domy, školské a sportovní stavby, administrativní budovy, ale i stavby pro výrobu a průmysl, sakrální stavby a další odvětví lidské činnosti.

Moderní dřevostavby jsou na rozdíl od jiných stavebních technologií zcela výjimečně šetrné k životnímu prostředí v průběhu celého svého životního cyklu, tedy od těžby.... VÍCE ZDE

RK CONSULT, s.r.o.© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

www.drevostavby-kvalitne.cz